Etkinlikler

image

Riyazü's Salihin Okumaları

Bu okuma toplantısında Allah korkusu ve sevgisi ile ilgili hadisler irdelenecektir.

 • 30 Kasım 2018
 • Cuma (08:00 - 19:00 )
 • Puskarska no: 1 - Skopje, Macedonia
image

Seyahatname ve Hatırat Okumaları

Okuma grubunun ilk toplantısında genel olarak seyahatnameler ve hatıratlarla ilgili bakış açısının ne olması gerektiği üzerinde durulacaktır.

 • 14 Aralık 2018
 • Cuma (08:00 - 19:00 )
 • Puskarska no: 1 - Skopje, Macedonia
image

Küresel Siyaset Okumaları

Okuma grubunun ikinci toplantısında uluslararası ilişkiler teorilerinden realizme odaklanılacaktır.

 • 21 Aralık 2018
 • Cuma (08:00 - 19:00 )
 • Puskarska no: 1 - Skopje, Macedonia
image

Medeniyet ve Tarih Okumaları

Medeniyet ve tarih okumalarında Ahmed Davudoğlunun Medeniyetlerin Ben idraki adlı makalesi irdelenecektir.

 • 21 Aralık 2018
 • Cuma (08:00 - 19:00 )
 • Puskarska no: 1 - Skopje, Macedonia