Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları

Demokratikleşme süreci eski Yugoslavya Sosyalist ülkelerinin devlet ve yönetim sorunlarını çözeceği öngörülmüştü. 27 yıllık süreçte bunun öyle kolay bir şekilde gerçekleşemeyeceği ortaya çıktığı gibi “başarısız devlet” riski ile de karşı karşıya kalındı. Organizasyon, işbirliği, kurumsallık, yönetme gibi süreçlerin kültürel normlara sahip olduğu da ortaya çıktı. Bu araştırma alanında Makedonya ve Balkanların ekonomik yapıları, ticaret dengeleri, maliye ve para politikaları, finans sistemleri, kalkınma programları ve stratejileri inceleneceği gibi yönetsel yapılara da dikkatlice eğilecektir. Bu alanlardaki sorunlar, riskler, geliştirilmesi gereken olgular etraflıca incelenerek gündeme getirilmeye çalışılacaktır.