Toplum ve Siyaset Araştırmaları

Toplum ve Siyaset Araştırmaları

20.yy’da Makedonya ve Balkan coğrafyasının kısa sürede birçok farklı devlet-toplum-siyaset-birey paradigmaları ile karşı karşıya kaldı. Farklı dönemlerde birbirinden farklı birçok yapı ve sistemin ürettiği toplumsal yapılar ve siyasal kültür oluştu. Yugoslavyacılık, Komünizm, Demokratikleşme, Avrupalılaşma, milliyetçiliğim şekillendirdiği bir toplum ve siyaset pratiği ortaya çıktı. Bu araştırma alanında öncelikle siyasal kültür, siyasal partiler, siyasi tarih, Türkiye-Makedonya, Makedonya AB ve NATO ilişkileri merkeze alınacaktır bununla beraber toplumsal yapılar, Makedonya ve Balkan coğrafyasının kimlik inşa süreçleri üzerinde durulacaktır. 

Karşılaştırmalı ve disiplinler arası çalışmalar ve araştırmalar ile mevcut üretilen bilgi birikimine mütevazi ölçülerde katkı sunma amaçlanacaktır. Bunun yanında bu alanlarda tarihsel ve bu döneme ait teorik değerlendirmeler bölgesel ve yerel düzlem ile buluşturulacaktır. Bu araştırma alanın temel amacı öncelikli olarak insanın ve toplumun temel sorunlarını irdelemek ve bunların Balkanlar ve Makedonya çerçevesinde değerlendirilmesi olacaktır.