İslam Araştırmaları

İslam Araştırmaları

İslam dini 14 asır boyunca birçok devlet, kültür ve toplum inşa edebilmiştir. İslam medeniyeti olarak bütününü tanımlayabileceğimiz bu süreç bilgiyi, düşünceyi, eylemi, sanatı, mimariyi, kendine has bir yapıda üretebilmiştir. Balkanlar özellikle uzun dönem Osmanlı hakimiyeti çerçevesinde İslam medeniyetinin güçlü bir şekilde kendini var ettiği bölgelerden biridir. Bu araştırma alanında İslam medeniyetinin Balkanlardaki tarihsel konumu, yapıları, kurumları inceleneceği gibi yirminci asır ile başlayan yeni sürecin anlamlandırılmasına da özellikle üzerinde durulacaktır. Balkanlardaki Müslümanların çağdaş sorunları merkeze alınarak: toplumsal yapıları, organizasyonları, diğer medeniyetler ile ilişkileri, ilmi çalışmaları, kurumları, demokratikleşme süreçleri (azınlık hakları-temsiliyet sorunları) radikalleşme, sekülerleşme, gelenekselcilik gibi bir çok yeni durumu incelemeyi esas alacaktır.